Oriveden 4H- yhdistys 80v

MONIPUOLISTA NUORISOTYÖTÄ JO 80-VUOTTA!

 

Oriveden 4H:n 80-vuotisjuhlavuosi on ollut aktiivinen hankkeiden vuosi. Yhdistyksellä on ollut 4 Nuoriso-Leader hanketta sekä yksi isompi Kantri ry:n Leader rahoitteinen Nuoret Pelissä-hanke. Hankkeiden avulla on ollut mahdollista kokeilla ja toteuttaa yhdistyksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa toimintaa. NuorisoLeader Shakkimatti-projektissa ratkottiin Oriveden nuori shakkimestari sekä pelattiin nuorten järjestämässä tapahtumassa kansanedustaja Arto Satosta vastaan simultaanipeli.
 
4H tarjoaa tukea nuorille pienimuotoiseen yrittäjyyteen. 4H-yrittäjyys on pienimuotisen yrittämisen malli, jonka avulla nuoren on helppo kokeilla yrittäjyyttä. Sen avulla on mahdollista tienata, mutta elinkeino se ei ole.  4H-yhdistys tarjoaa nuoren yrittäjän tueksi 4H-yrityskursseja, jossa käydään läpi yrittämiseen liittyviä asioita kuten verotusta ja yrityksen markkinointia. 4H-yhdistyksen tarjoaman tuen lisäksi jokaisella yrityksellä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja on täysi-ikäinen aikuinen, joka tarvittaessa ohjaa ja neuvoo nuorta yritykseen liittyvissä asioissa.  4H-yhdistys tukee yrittäjyyden polulla vastaantulevissa ongelmissa sekä kannustaa ja antaa neuvoja yritystoimintaan. Nuori on toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuussa 4H-yirtyksensä toiminnasta, ja hän voi edetä siinä omassa tahdissaan. Valta ja vastuu siis kulkevat käsi kädessä….   

Lisäksi Oriveden 4H-yhdistys järjestää nuorille kurssi-, ja leiritoimintaa, lasten ja nuorten tapahtumia sekä kouluttaa nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. Järjestettäviä kursseja ovat mm. Kerhonohjaajakoulutus, 4Hyrittäjäkurssi sekä Ajokortti työelämään-kurssi, jonka pääpainona ovat työnhakuun ja työelämävalmiuksiin liittyvät teemat. Keväisin järjestettävällä lasten-ja nuorten 4H-leirillä on jo pitkät perinteet ja sen suosio kerhokaudenpäätösjuhlana on säilyttänyt suosionsa vuosien ajan.
 

Simultaanipeli Arto Satosta vastaan