Historia

4H- HISTORIA

♦ 4H toiminta alkoi 1920- luvulla Yhdysvalloissa, josta learning by doing- periaate on levinnyt ympäri maailmaa. Toimintaa on tällä hetkellä yhteensä n. 80 maassa joka mantereella.

♦ Suomeen 4H- työ on tullut Tanskasta ja eräänä merkittävimpänä sanan saattajana on toiminut Marsalkka Mannerheim. Suomen Maatalouskerholiitto perustettiin vuonna 1928 ja nuorten neuvonta käynnistyi vahvasti palstaviljelyllä.

♦ 1930- ja 1940- luvuilla nuoret vastasivat omalta osaltaan mm. sota- ja kriisiajan ruokahuollosta.

♦ 1950- luvulla neuvonta laajeni metsätalouteen, kotieläintuotantoon, kotitalouteen, käsitöihin jne.

♦ 1968 keskusjärjestön nimi muutettiin kansainvälisen käytännön mukaan suomen 4H- liitoksi

♦ 1970- luvulla esiin nousivat liitännäiselinkeinojen kehittäminen ja öljykriisi toi mukanaan 4H- järjestölle uuden tehtävän, muovisten lannoitesäkkien keruun uudelleenjalostusta varten.

♦ 1980- luvusta alkaen toiminnalle on antanut oman leimansa nuorisotyöttömyys. Taajamien nuoret liittyivät innolla mukaan toimintaan.

♦ 1990- luvun avainasioina toimintaa ohjaamassa ovat olleet mm. arjen taitojen opettaminen ja elämykset. Toimintaan ovat antaneet oman leimansa ostopalvelusopimukset kuntien kanssa mm, iltapäiväkerhotoiminnasta, kunnallista kotipalvelua täydentävästä vanhuspalvelusta, viheralueiden hoidosta sekä lajittelu- ja kierrätysneuvonnasta.

♦ 2000- luvulle tultaessa 4H- järjestön rooli nuorten yrittäjyyskasvatusjärjestönä on vahvistunut entisestään. Uusi TOP- yrittäjyyskasvatusmenetelmä otettiin käyttöön. Erilaisilla hankkeilla, projekteilla ja kansainvälisellä yhteistyöllä on yhä merkittävämpi osa järjestön toimintaa.

♦ " KOLME ASKELTA TYÖELÄMÄÄN "- toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2010. Kerhot, TOP- tehtävät ja kurssit valmentavat juniori- ikäisiä 4H- harrastajia kohti TOP- koulutuksia ja Ajokortti työelämään- koulutusta sekä työllistymistä tai sitten 4H- Yrityksen perustamista varten.