Hämeen 4H piirin alkutaival

HÄMEEN 4H PIIRIN ALKUTAIVAL

Maatalouskerhotoiminta käynnistyi Hämeessä jo ennen vuotta 1928 Tampereen Aitolahdella. Siellä sijaitsevalle tilalleen kutsui prof. Rurik Pihkala vieraita Amerikasta kertomaan 4H- toiminnasta. Alkuvuosina maatalouskerhot toimivat useiden eri järjestöjen alaosastoina, kuten MLL:n ja maamiesseurojen alaisuudessa.

Toiminnan laajetessa valtakunnallisesta Maatalouskerholiitosta tullut suora ohjaus jäi kuitenkin ennenpitkää riittämättömäksi ja siten syntyi tarve perustaa oma maakunnallinen maatalouskerhopiiriliitto.

Hämeen- Satakunnan Maatalouskerhopiiriliitto perustettiin Tampereella 4.4.1938. Piiriliiton toimialueeseen kuului tuolloin kaksi maakuntaa ja sen kotipaikka oli Tampere. Kerhotoiminnan edelleen laajetessa osoittautui välttämättömäksi jakaa Hämeen- Satakunnan Maatalouskerhopiiriliitto kahtia molemmat maakunnat käsittäviksi piiriliitoikseen.

18.1.1942 lähtien on toiminut itsenäisenä Hämeen Maatalouskerhopiiriliitto.

Kahdeksan eteläisen Hämeen kuntaa irrotettiin vielä vuonna 1945 Hämeestä, kun perustettiin Etelä- Suomen Maatalouskerhopiiriliitto. Vuonna 1968 Hämeen Maatalouskerhopiiriliitto muuttui Hämeen 4H- piiriksi.

4H-järjestössä pitkään suunniteltu järjestöuudistus toteutettiin vuoden 2014 alusta alkaen ja 4H-piirit lakkautettiin. 4H-yhdistykset liittyivät suoraan Suomen 4H-liiton jäseniksi ja näin kolmiportainen järjestörakanne muuttui kaksiportaiseksi.