Kysely

Kysely 10.-20.-vuotiaille orivesiläisille

Kysely on päättynyt! 

 

Aika: 12.-31.3.2018

Paikka: sähköinen kysely

 

Oriveden 4H-yhdistyksessä käynnistyi tammikuussa 2018 Kantri ry:n Leader-rahoitteinen Nuoret Pelissä –hanke (1.1.2018-30.4.2019).  Hankkeen päämääränä on tuottaa lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille laadukasta ja mielekästä tekemistä omalla kylällä tai omalla paikkakunnallaan. Hanke pyrkii ottamaan selvää nuorten toiveista ja siitä miten he haluavat viettää vapaa-aikaa Orivedellä. Hankkeen kautta nuorilla on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vaikuttaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. 

Oriveden kaupungin Leader-rahoitteisessa Osallistuva Orivesi -hankkeessa (1.11.2017-31.10.2019) yhtenä tärkeistä tavoitteista on nuorten järjestötoiminnan ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen yhdessä nuorten kanssa.

Hankkeet tekevät yhteistyötä, joka käynnistyy yhteisellä 10-20 -vuotiaille suunnatulla kyselyllä. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää alueen kehityskohteita nuorten näkökulmasta. 4-6 -luokkalaisten kysely on suunniteltu täytettäväksi yhdessä vanhempien kanssa. Yläasteikäiset ja vanhemmat voivat täyttää kyselyn itsenäisesti. Kyselyn tulokset tullaan julkistamaan loppukevään aikana ja niitä hyödynnetään nuorille suunnatun toiminnan kehittämisessä Orivedellä.

 

Kysely on lähtetty koulujen kautta, mutta mikäli et ole saanut kyselyyn linkkiä voit tehdä kyselyn myös tämän linkin kautta 

Kysely on päättynyt