Kysely 10.-20-vuotiaille orivesiläisille on käynnistynyt!

16.3.2018

 

Oriveden 4H-yhdistyksessä käynnistyi tammikuussa 2018 Kantri ry:n Leader-rahoitteinen Nuoret Pelissä –hanke (1.1.2018-30.4.2019).  Hankkeen päämääränä on tuottaa lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille laadukasta ja mielekästä tekemistä omalla kylällä tai omalla paikkakunnallaan. Hanke pyrkii ottamaan selvää nuorten toiveista ja siitä miten he haluavat viettää vapaa-aikaa Orivedellä. Hankkeen kautta nuorilla on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vaikuttaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. 

 

Oriveden kaupungin Leader-rahoitteisessa Osallistuva Orivesi -hankkeessa (1.11.2017-31.10.2019) yhtenä tärkeistä tavoitteista on nuorten järjestötoiminnan ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen yhdessä nuorten kanssa.

 

Hankkeet tekevät yhteistyötä, joka käynnistyy yhteisellä 10-20 -vuotiaille suunnatulla kyselyllä. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää alueen kehityskohteita nuorten näkökulmasta. Kyselyn tulokset tullaan julkistamaan loppukevään aikana ja niitä hyödynnetään nuorille suunnatun toiminnan kehittämisessä Orivedellä.

 

4.-6.-luokkalaisten kysely on tarkoitettu kotona täytettäväksi yhdessä vanhempien kanssa. 7.luokkalaiset ja vanhemmat täyttävät kyselyn itsenäisesti. Kysely on lähtenyt koulujen kautta liikkeelle tällä viikolla. Vastausaikaa 31.3.2018.

Mikäli jostain syystä kysely ei ole tullut perille voi sen täyttää myös täältä.