Palstojen säännöt

 

ORIVEDEN VILJELYPALSTOJEN SÄÄNNÖT

Viljelyspalsta-alue on kaikille avointa virkistysaluetta. Palstojen väleissä saa kulkea mutta palstojen alueella vain palstan haltijan luvalla. Palstoilla on alue jota voi käyttää useampivuotiseen viljelyyn. Palstasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Palstan käyttö ja hoito

 • Palstaa on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Palsta on otettava käyttöön vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
 • Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille. Marjapensaita ja muita monivuotisia kasveja saa istuttaa vain niille varatulle palstan osalle ja vähintään 1,5 metriä palstan rajasta.
 • Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Rikkaruohot on kitkettävä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.
 • Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty.
 • Maan kalkitus, lannoitus ja perusparannus esim. hiekalla ja turpeella on sallittua.

Viljeltävät kasvit

 • Palstalla saa kasvattaa muiden hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuiseksi kasvavia marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Haitallisten vieraslajien viljely on kielletty.

Rakenteet ja rakennelmat

 • Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka korkeus saa olla enintään 50 cm. Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (esim. kasvihuoneita, lavoja, pergoloita, laatoitusta yms.) ei palstalle saa rakentaa.

Kompostointi

 • Kaikki alueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Käytävien kunnossapito

 • Viljelijät huolehtivat palsta-alueen käytävien hoidosta kukin oman palstansa kohdalta.

Alueelle kulkeminen

 • Palstoille saa kulkea jalan tai pyörällä Riihivainiontien kautta. (Opiston kautta kulkeminen selviää myöhemmin.) Tarvikkeita voi tuoda autolla Riihivainiontien kääntymispaikalle, jossa voi pysäköidä väliaikaisesti.

Veden saanti

 • Palsta-alueella on käsipumpulla täytettävä vesisäiliö, joka on kaikkien käytettävissä.

Valvonta

 • 4H-yhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelyspalstan menettämiseen.

Palstasta luopuminen

 • Vuokrattua palstaa ei saa edelleen vuokrata toiselle viljelijälle. Viljelyn lopettamisesta tulee aina ilmoittaa 4H-yhdistykselle.